भोजपुरी देवी गीत –फेरिहा ये मइया |

भोजपुरी देवी गीत –फेरिहा ये मइया |
नजरिया तनी हमरो पर फेरिहा ये मइया |
सुधिया तनी हमरो आज लिहा ये मइया |
सब के त दिहलु माई अन धन सोनवा |
अंधरन के अँखिया बाझिन के ललनवा |
चरनिया तनी डलतू हमरो टूटही मड़इया |
नजरिया तनी हमरो पर फेरिहा ये मइया |
परमहंस ठाकुर माई दरसन दिहलु |
कालीदास मूरख आँख अंजन कइलू |
भक्त रहशू माई भइलू तू सहइया |
नजरिया तनी हमरो पर फेरिहा ये मइया |
कलकता के काली माई महिमा महान हो |
तोहरे किरीपा से होला जगमग जहान हो |
कहीया लेबू माई अब तू हमरो खबरिया |
नजरिया तनी हमरो पर फेरिहा ये मइया |
छोडब ना चरनिया चाहे जान चली जाई |
धुरिया चरनिया माई मथवा लगाई |
डालीदा आपन भारती दया के चदरिया|
नजरिया तनी हमरो पर फेरिहा ये मइया |
श्याम कुँवर भारती (राजभर )
कवि/लेखक /समाजसेवी
बोकारो झारखंड ,मोब 9955509286

Related Articles

Responses

New Report

Close