भोजपुरी पूर्वी लोक गीत- हमरे काली माई |

भोजपुरी पूर्वी लोक गीत- हमरे काली माई |
सबके त दिहलु माई गोदिया स्थनवा |
हमरे काली माई |
हमके काहे कईलू नजरियो मुहाल |
हमरे काली माई |
सबके त दिहलु माई पद औरी नमवा|
हमरे काली माई |
हमके काहे कईलू चरनियों मुहाल |
हमरे काली माई |
सबके त दिहलु माई महल मकनवा |
हमरे काली माई |
हमके काहे कईलू दरसनियों मुहाल |
हमरे काली माई |
सबके त दिहलु माई महल मकनवा |
हमके काहे कईलू वरदनियों मुहाल |
हमरे काली माई |
श्याम कुँवर भारती [राजभर] कवि ,लेखक ,गीतकार ,समाजसेवी ,
मोब /वाहत्सप्प्स -995550928
Email – shymakunvarbharti@gmail.com

Related Articles

Responses

New Report

Close