Rohit Jai Kar Rohit

  • majdur pel bhar ke sunkon ko dil me sama jaye kahi se roti mila to dil me nigl jaye maa bahan ki pyaar ki sima ko jo jan jaye ma ki mamta per jo anso phere
    her kisi ke dunko ko jn man me piroye

    name sagar […]

  • Majdur main majdur hun siksha s

    e dur hun koe meri madad karo mai bahut ehsani hun sabki meharcni hun mere liye jamin bhi paraya hai ankhon me nami pyasa man pyasa tan buhi meri nigahe gamgin rahe […]

  • Majdur main majdur hun siksha se dur hun koe meri madad karo mai bahut ehsani hun sabki meharcni hun mere liye jamin bhi paraya hai ankhon me nami pyasa man pyasa tan buhi meri nigahe gamgin rahe bujhti […]

  • Majdur main majdur hun siksha se dur hun koe meri madad karo mai bahut ehsani hun sabki meharcni hun mere liye jamin bhi paraya hai ankhon me nami pyasa man pyasa tan buhi meri nigahe gamgin rahe bujhti […]