Mithil Patil's Posts

तुटलेली चांदणी

अडकून पडलेली चांदणी शेवटी तुटून जाते। नेहमीच्या त्रासातून कायम सुटून जाते। »