ROSHAN KAKADE's Posts

मराठी मातेला आता शिवा पाहिजे

अंधार फार झाला आता दिवा पाहिजे मराठी जनतेला आता जीजाऊचा शिवा पाहिजे…. नेते झाले मस्तवाल पिचली दुबळी जणता मस्ती त्यांची जिरवायला आता युवा पाहिजे … कसे जाहले कणाहीन अन पैशाचे भक्त यांच्या डामदौलासाठी आटते गौरगरिबाचे रक्त… तर … संगर्षाची वादळी हवा पाहिजे … लाचाराच्या फौझेपुढे उभा ठाकणारा बाणेदार मराठी युवा पाहिजे म्हणून आता आम्हाला जीजूचा शिवा पाहिजे … »

Marathi Prem Kavita

माझ्याशी आजकाल हे घडते विचित्र आहे माझ्याशी आजकाल हे घडते विचित्र आहे , डोळ्यापुढे माझ्या गा तुझेच चित्र आहे तुझे रूपवर्णन करण्यापलीकडे शब्दही अपुरे , हातात माझ्या अझुनी ते अपूर्ण पत्र आहे एका कटाक्षाने घालीले भुरड असे हृदयाला हा तळमळतो तुझ्यासाठी,धीर देतो मी पात्र आहे ओढणीच्या ढगाला सरसावून बघणं झरा चंद्रमुखी , विखुरलेल्या वस्तीत ग काळोख सर्वत्र आहे प्रत्येक दिवस मोहरतो मिळण्याच्या तृप्त आशेने , ... »