dhoka

Dhoka krne vale mat kr dhokha

Nhi tou tujhe bhi kisi moke per dhokha milega

Us din ek dhoke baj dusre dhokhe baj SE milegamilega

Ye is duniya ka hai dastor jaisa krogye vaisa bHarogye

Aj tum krogye tou kal tum bharogye

Dhoka de kr kya jeet loge

Kuch ache insano ka usne jayda SE jayda haq chin logye

Upar vale ki nigao  SE kaise bacho oo khud ko

Kya Issi dhokha dhadhi k bazar pe baich paogye khud KO

ByRLvgahlot

Related Articles

dhoka

Dhoka krne vale mat kr dhokha Nhi tou tujhe bhi kisi moke per dhokha milega Us din ek dhoke baj dusre dhokhe baj SE dhoka milega Ye is duniya ka hai dastor jaisa krogye vaisa bHarogye Aj tum krogye tou kal tum bharogye Dhoka de kr kya jeet loge Kuch ache insano ka usne jayda SE jayda haq chin logye Upar vale ki nigao  SE kaise bacho oo khud ko Kya Issi dhokha dhadhi k bazar pe baich paogye khud KO ByRLvgahlot  

Responses

New Report

Close