भोजपुरी देबी गीत 3 – शक्ति बड़ा भारी |

भोजपुरी देबी गीत 3 – शक्ति बड़ा भारी |
काली मईया तोहार शक्ति बड़ा भारी |
हरला हर दुखवा हमरो सुना विनती हमारी |
सगरो जगत मे चर्चा तोहरो खाली होखेला |
बिना मरजी तोहरे केवनों पतवो ना डोलेला |
बिना तोहरे महिमा लउके जग मे अनहारी |
काली मईया तोहार शक्ति बड़ा भारी |
सबके दिहलु माई अन्न धन सोनवा |
अंधरन के आँख दिहलु बाझन के ललनवा |
भरिदा हमरो झोली मईया मांगी हथवा पसारी |
काली मईया तोहार शक्ति बड़ा भारी |
लाली लाली अँखिया काली काली केसिया |
लाल अड़हुलवा गरवा लाली लाली जीभिया |
हमके ना उबरबू माई औरी के उबारी |
काली मईया तोहार शक्ति बड़ा भारी |
करवा मे खप्पर शोभे मथवा बिंदिया लाली |
चमके तलवरिया हथवा काली कलकतावाली |
गाई भजनिया भारती नाचे तोहरो दुआरी |
काली मईया तोहार शक्ति बड़ा भारी |
श्याम कुँवर भारती (राजभर )
कवि/लेखक /समाजसेवी
बोकारो झारखंड ,मोब 9955509286

Related Articles

Responses

New Report

Close