भोजपुरी देबी गीत 7 –जय हो माई दुर्गा भवानी |

भोजपुरी देबी गीत 7 –जय हो माई दुर्गा भवानी |
जय हो माई दुर्गा भवानी |
तोहरे बा दिहल माई हमरो जवानी |
जय हो माई दुर्गा भवानी |
ऊंचे रे पहड़वा माई सच्चा दरबार बा |
बैशनों देवी पूजे माई सारा संसार बा |
महिमा तोहार का केतना बखानी |
जय हो माई दुर्गा भवानी |
बिंध्याचल मे माई मोर बिंधवासिनी कहाली |
दखिनेश्वर मे काली माई सबसे पुजाली |
कामख्या मे माई के अजबे कहानी |
जय हो माई दुर्गा भवानी |
शक्तिधाम सीतला कासी अन्नपूर्णा सब जानेला |
शारदा भवानी मैहर तोहरो सीढ़िया सब चढ़ेला|
दुनिया मे सबसे बाड़ू माई महाग्यानी |
जय हो माई दुर्गा भवानी |
मुंबादेवी मुम्बई काली घाट काली माई |
पूजी जे तोहके माई मनचाहा फल पाई |
माफ करा भारती माई सगरो नादानी |
जय हो माई दुर्गा भवानी |
श्याम कुँवर भारती (राजभर )
कवि/लेखक /समाजसेवी
बोकारो झारखंड ,मोब 9955509286

Related Articles

Responses

+

New Report

Close