Marathi Poetry

वहीच्या पानात…!!

वहीच्या पानात लिहीलोय सर्व माझ्या मनातल्या भावना… तुला नाही समजलयं मन माझ म्हणुन वहीत कोरल्यात भावना…!! कधी तरी येतील तुझ्या ऒठातुन प्रेमाचे शब्द.. तुला रोज एकटक पाहून जुळवतोय मी शब्द…!! तु नसल्यावर पण असल्याचा भास होतो… माझ्ये ह्रदय फक्त तुझ्यासाठीच धडधडतो…!! तुझेच पाहतोय मी स्वप्न तुझ्याच आठवणीत राहतोय… तुझेच सौंदर्य तुझ्या गुंणाचे वर्णन करून कविता करतोय…... »

मराठी मातेला आता शिवा पाहिजे

अंधार फार झाला आता दिवा पाहिजे मराठी जनतेला आता जीजाऊचा शिवा पाहिजे…. नेते झाले मस्तवाल पिचली दुबळी जणता मस्ती त्यांची जिरवायला आता युवा पाहिजे … कसे जाहले कणाहीन अन पैशाचे भक्त यांच्या डामदौलासाठी आटते गौरगरिबाचे रक्त… तर … संगर्षाची वादळी हवा पाहिजे … लाचाराच्या फौझेपुढे उभा ठाकणारा बाणेदार मराठी युवा पाहिजे म्हणून आता आम्हाला जीजूचा शिवा पाहिजे … »

Marathi Prem Kavita

माझ्याशी आजकाल हे घडते विचित्र आहे माझ्याशी आजकाल हे घडते विचित्र आहे , डोळ्यापुढे माझ्या गा तुझेच चित्र आहे तुझे रूपवर्णन करण्यापलीकडे शब्दही अपुरे , हातात माझ्या अझुनी ते अपूर्ण पत्र आहे एका कटाक्षाने घालीले भुरड असे हृदयाला हा तळमळतो तुझ्यासाठी,धीर देतो मी पात्र आहे ओढणीच्या ढगाला सरसावून बघणं झरा चंद्रमुखी , विखुरलेल्या वस्तीत ग काळोख सर्वत्र आहे प्रत्येक दिवस मोहरतो मिळण्याच्या तृप्त आशेने , ... »

चिमणा चिमणीच प्रेम…!!

आनंद भरला मनी हर्षचा ? चिवचिव करत गाणी गात… ? झाडावरच्या फांदीवर उबदार घरट्यात ? चोंचीत चोंच वेडे प्रेमात…!! ? »