भोजपुरी देवी गीत- दे दा दरसनवा |

भोजपुरी देवी गीत- दे दा दरसनवा |

हाथ जोड़ी माई के मनाई दिन रात हो |
दे दा दरसनवा सिरवा रखा तनी हाथ हो |
केहु नईखे आगे पीछे तोहरो बा सहारा |
डुबत नईया मइया लगाई दा किनारा |
भटकत भक्त माई दे दा आपन साथ हो |
दे दा दरसनवा सिरवा रखा तनी हाथ हो |
सगरो नगरिया मइया लउकेला अनहार बा |
लेला पुजनिया हमरो सुना बिनती हमार बा |
अबोध बलकवा माई हम हइ अनाथ हो |
दे दा दरसनवा सिरवा रखा तनी हाथ हो |
फूल अड़हुलवा मालवा माई हम चढ़ाइब |
गइया के घियवा सोना दियना जराइब |
झुलेली झुलूआ माई निमिया के गाछ हो |
दे दा दरसनवा सिरवा रखा तनी हाथ हो |

श्याम कुँवर भारती (राजभर )
कवि/लेखक /समाजसेवी
बोकारो झारखंड ,मोब 9955509286

Related Articles

Responses

New Report

Close