ज़िन्दा मोहे दफना गया है

सुनापन मोहे अपना गया है
ज़िन्दा मोहे दफना गया है

…… यूई

Related Articles

ओ मैया! मोरी

ओ मैया! मोरी पीर बड़ी दुखदायी सब कहें मोहे नटवर-नागर माखनचोर कन्हाई। तेरो लाला बरबस नटखट कब लघि बात छपाई। ओ मैया! तेरो कान्हा माखन…

Responses

+

New Report

Close